ความแตกต่างระหว่าง กล้องส่องทางไกล และกล้องดูดาว

cameraimagnew

หากคนที่เป็นมือสมัครเล่นหรือว่าเป็นคนที่พึ่งเริ่มเข้ามาสู่วงการการดูดาวหรือการใช้กล้องส่องทางไกลก็อาจจะมีความคิดที่เหมือนกันว่ากล้องทั้งสองประเภทนี้ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่นัก เพราะหลักใหญ่ใจความก็คือต้องใช้เพื่อดูในระยะไกล ซึ่งบางคนก็เลือกซื้อกล้องชนิดใดชนิดหนึ่งมาใช้งานทั้งสองประเภทเลยด้วยซ้ำ ซึ่งหากมองในภาพกว้างๆ การใช้งานของกล้องทั้งสองประเภทอาจไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นัก หรือหากมองให้ลึกลงไปก็สามารถใช้งานแทนกันได้ในบางโอกาสด้วยซ้ำ ทว่ายังไงก็แล้วแต่การใช้งานของกล้องส่องทางไกลกับกล้องดูดาวก็ยังคงมีความแตกต่างกันอยู่ดี ไม่อย่างนั้นคงไม่มีการคิดค้นและผลิตกล้องสองประเภทนี้ขึ้นมาแล้วแยกออกจากกันอย่างแน่นอน

telescopeimagphotonew

ความแตกต่างของกล้องส่องทางไกลกับกล้องดูดาว

กล้องส่องทางไกล เป็นกล้องที่จุดประสงค์หลักในการใช้งานเพื่อส่องดูวัตถุในระยะทางที่ห่างไกลจากจุดที่อยู่โดยให้วัตถุดังกล่าวนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการอาศัยเลนส์และปริซึม ปริซึมที่ว่านี้จะทำหน้าที่ในการสะท้อนแสงพร้อมกับการหักเหของแสงเป็นการกลับภาพจากภาพหัวกลับให้กลายเป็นภาพในแนวตั้ง ทำให้ภาพที่ได้จะค่อนข้างแตกต่างจากกล้องอื่นๆ ทั่วไป ส่วนตัวเลือกข้อกำหนดในการใช้งานกล้องส่องทางไกลจะใช้การบอกด้วยตัวเลขที่ถูกคั่นกลางด้วยกากบาท x อาทิ 8×50 หมายถึงว่ากล้องส่องทางไกลนี้มีขนาดขยาย 8 เท่า ส่วนขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์วัตถุมีขนาด 50 มิลลิเมตร ซึ่งกล้องส่องทางไกลก็จะแยกออกได้หลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานของแต่ละคน

กล้องดูดาว เป็นกล้องที่เน้นในเรื่องของการรวมแสงถ้าหากว่ากล้องรวมแสงได้น้อยนั่นก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะภาพที่มันจะถูกขยายออกมานั้นไม่ชัดเจนหรือบางภาพก็อาจมืดจนมองไม่เห็นอะไรเลยด้วยซ้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขยายวัตถุในท้องฟ้าซึ่งต้องอาศัยในเรื่องของการรวมแสงอย่างที่กล่าวเอาไว้ สาเหตุที่ต้องใช้กล้องประเภทนี้ก็เพื่อต้องการมองวัตถุบนฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรืออาจมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจนให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งกล้องดูดาวก็จะแบ่งออกเป็นหลักๆ ได้แก่ ชนิดหักเหแสง, ชนิดสะท้อนแสง และแบบผสม ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานของแต่ละบุคคล

จะเห็นได้ชัดเจนว่าแม้จะเป็นกล้องที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานคล้ายๆ กันแต่พอเอาเข้าจริงแล้วหากต้องการเลือกใช้งานใดเป็นหลักก็ควรเลือกกล้องที่เหมาะสมที่สุดในการใช้